Privacyverklaring

Versiedatum 29-5-18

Bits‑n‑Bones, gevestigd aan de Diamantlaan 54, 9743 BH GRONINGEN (tevens correspondentieadres) en met de ‘Creatieve Werkplaats’ aan de Travertijnstraat 6, 9743 SZ GRONINGEN (tevens bezoekadres), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactpersoon voor privacybescherming en AVG gerelateerde zaken is Rob Ypma.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bits‑n‑Bones verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • In een beperkt aantal gevallen aanhef met geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en wij verwijderen deze informatie.

Doel, grondslag en bewaartermijn

Bits‑n‑Bones verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ten behoeve van facturatie

 • Voor- en achternaam
 • In een beperkt aantal gevallen aanhef met geslachtsaanduiding (heer/mevrouw)
 • Adresgegevens

Grondslagen: noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst en noodzakelijkheid voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
Facturen worden 7 jaar bewaard (wettelijke verplichting), daarna worden ze vernietigd.

Ten behoeve van communicatie met de klant

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Grondslagen: jouw toestemming en noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.
Deze gegevens worden bewaard zo lang je klant van ons bent en nog een jaar daarna. Daarna worden deze gewist/vernietigd.

Ten behoeve van beveiliging

 • IP-adres

Grondslagen: noodzakelijkheid voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
Toelichting: Het gaat om een geautomatiseerde verzameling van computers (meestal bots) die inbraakpogingen doen op onze systemen ten behoeve van definitieve toegangsblokkering.

Ten behoeve van een project of opdracht

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Grondslagen: jouw toestemming en noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst.
Deze worden handmatig verzameld en na de duur van het project of de opdracht gewist/vernietigd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bits‑n‑Bones neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bits‑n‑Bones verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (ookwel hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bits‑n‑Bones gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics en dus ook van Google Analytics-cookies. Hiervoor:

 • hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • hebben wij het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet;
 • maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met deze Google Analytics-cookies.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bits‑n‑Bones en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: info@Bits‑n‑Bones.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bits‑n‑Bones wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bits‑n‑Bones neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.